Aanmelding mobiel en ambulante begeleiding

Hier onder kan u een aanvraag doen voor mobiele of ambulante begeleiding door het MFC Ten Dries.

De gegevens die u invult worden strikt vertrouwelijk behandeld en komen terecht bij de dienst maatschappelijk werk.

Vul hier de naam in van de persoon die we kunnen contacteren. Indien het een vraag betreft voor inschrijving in het Buitengewoon Onderwijs en het MFC Ten Dries, is dit een van de ouders zijn (of een wettelijk vertegenwoordiger).
Duid hier uw relatie tot het kind aan.

Gegevens cliënt