Aanmelding MFC en BuO

Hieronder kan u een aanmelding doen bij Ten Dries.

De gegevens die u invult worden strikt vertrouwelijk behandeld en komen terecht bij de dienst maatschappelijk werk.

Vul hier de naam in van de persoon die we kunnen contacteren. Indien het een vraag betreft voor inschrijving in het Buitengewoon Onderwijs en het MPI Ten Dries, is dit een van de ouders zijn (of een wettelijk vertegenwoordiger).
Duid hier uw relatie tot het kind aan.
Duid hier een of meer vakjes aan om uw vraag te verduidelijken
Vertel hier wat meer over de huidige situatie van het kind, een eventuele diagnose, stappen die al ondernomen werden, diensten waarmee u al samengewerkt hebt ...