Ambulante en mobiele ondersteuning

Het MFC Ten Dries biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan personen met (een vermoeden van) een motorische beperking, ook aan personen die geen school lopen in ons buitengewoon onderwijs Ten Dries te Landegem, waaronder bijvoorbeeld GON-leerlingen. Je kan hier onze folder kan downloaden.

Aanbod

Aanleren en trainen van …

 • Zelfstandig zwemmen
 • Zelfstandig fietsen
 • Veilig fietsen in het verkeer
 • ADL – vaardigheden (wassen, aankleden, huishoudelijke activiteiten,…)
 • Rolwagentraining
 • Gebruik van aangepaste hulpmiddelen
 • Schrijfmotoriek (verfijnen)
 • Typen 
 • Werken met dyslexie-software (bvb. SPRINT)
 • Ondersteunde communicatie: aanleren en implementeren
 • Kijkgedrag en kijkstrategieën (CVI)
 • Zelfstandig sonderen

 

Ondersteunen van …

 • Kind / jongere / adolescent 
  • Voorbereiding, begeleiding en nazorg bij operaties (o.a. werken met een ziekenhuismap) 
  • Zindelijkheidstraining
  • Advies rond eet- en drinkbegeleiding (EDB)
  • Psychosociale begeleiding  (vb. verwerking en hantering beperking)
  • Toekomsttrajectbegeleiding (o.a. wonen, werken, vrije tijd,…)
 • Gezin 
  • Pedagogische ondersteuning bij gedragsproblemen
  • Verwerking en hantering beperking
  • Advies rond hulpmiddelen
  • Advies rond woningaanpassing
  • Toekomsttrajectbegeleiding (o.a. erfrecht, beschermingsmaatregelen, wegwijs maken in de mogelijkheden rond wonen, werken, vrije tijd, …) 
  • Wegwijs maken in administratie
 • Ruimere context

  • Ondersteunen en opleiden van vrijwilligers rond het gezin (bvb. oppas, zwembegeleider, turnleraar,…)
  • Integratie in vrijetijdsinitiatieven (vb. sportclub)

Waarvoor kan u niet bij ons terecht?

 • wekelijkse hulp in de klas, thuis, op het speelplein
 • langdurige therapie
 • psychotherapie bij probleemgedrag
 • hulp bij klassikaal zwemmen

Werkwijze

 • aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website, telefonisch of per mail
 • wij voeren een gesprek om de vraag te verduidelijken
 • wij onderzoeken de mogelijkheid tot subsidieerbaarheid van de ondersteuning
 • wij maken een ondersteuningsplan op
 • de ouders ontvangen een voorstel tot ondersteuning en beslissen of ze op het aanbod ingaan

Voorwaarden

 • het kind behoort tot de doelgroep van het MFC Ten Dries
 • de geboden ondersteuning is subsidieerbaar (een positieve beslissing van de Integrale Toegangspoort)
 • het kind woont in de regio (Gent, Zelzate, Brugge, Oudenaarde)

Financiële bijdrage

 • het basistarief voor een begeleiding bedraagt 5 euro per uur en per begeleider
 • verplaatsingskosten moeten niet vergoed worden

Contactgegevens