Buitengewoon Secundair Onderwijs

BuSO Ten Dries is een gesubsidieerde vrije school voor buitengewoon secundair onderwijs van het type 4, d.w.z. voor motorisch en meervoudig gehandicapte meisjes en jongens van 13 tot 21 jaar.

BuSO Ten Dries streeft ernaar om elke leerling een geïndividualiseerd en geïntegreerd programma aan te bieden en hen te begeleiden tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid.

Alle leergebieden van onze school vallen onder de noemer Algemene Sociale Vorming (ASV).

Er worden wekelijks 32 lestijden van 50 minuten ingericht.

Twee van deze lestijden worden besteed aan levensbeschouwing (godsdienst of niet-confessionele zedenleer).

BuSO Ten Dries behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijsnet en is aangesloten bij het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), Guimardstaat 1 te 1040 Brussel.

BuSO Ten Dries wordt door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap officieel erkend als school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1 (voorbereiding op sociale aanpassing (integratie) en bezigheid) van het type 4.

Hier kunt u ons schoolreglement bekijken.

Algemene folder van Ten Dries