Inschrijvingscriteria

Een kind of adolescent wordt slechts toegelaten tot Ten Dries indien het zowel in het Buitengewoon Onderwijs als in het MFC ingeschreven wordt. Hiervoor moet aan volgende voorwaarden worden:

  • beschikken over een attest type 4 voor het buitengewoon onderwijs. Dit attest kan opgemaakt worden door het CLB of sommige andere organisaties, zoals het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
  • ingeschreven zijn in het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap) doelgroep Motorische B en voor dagopvang en/of verblijf.

Kinderen jonger dan 2,5 jaar moeten enkel een inschrijving in het VAPH hebben.