Inschrijvingsprocedure

De inschrijving in een buitengewoon onderwijs en een voorziening voor kinderen en adolescenten met een beperking is doorgaans een moeilijke en vaak emotionele stap. Ouders en kind moeten daarom ruimte en tijd krijgen in dit proces. Wij onderscheiden volgende grote stappen:

 

 • informatie opvragen over Ten Dries en bezoek:
  de ouders nemen met ons contact op (telefonisch, via deze website - aanmelding) en hebben de gelegenheid om zich te informeren over Ten Dries en kunnen vrijblijvend op bezoek komen.
 • informatie doorgeven over het kind:
  indien de ouders de vraag hebben of hun kind naar Ten Dries kan komen, is het belangrijk dat wij al zo veel mogelijk vooraf informatie over het kind hebben, bv. van andere diensten, de huidige school, therapeuten en artsen. Op basis van de informatie die we ontvangen hebben, bepalen we het verdere verloop. In deze fase is er een regelmatig contact met een maatschappelijk werker, al of niet in de vorm van een huisbezoek.
 • vraagverduideling en eventueel onderzoek:
  we nodigen de ouders en het kind of de adolescent uit voor een gesprek, waarin de verwachtingen ten aanzien van ten Dries verder verduidelijkt worden en wij bijkomende vragen met betrekking tot het kind kunnen stellen. Indien er vanuit de voorafgaande verslagen nog twijfels of onduidelijkheden zijn, wordt het gesprek uitgebreid met een onderzoek door de arts en/of de orthopedagoog.
  Onmiddellijk na dit gesprek en na een korte interne bespreking, besluiten we of een inschrijving in Ten Dries mogelijk is en bespreken we met de ouders wanneer de start kan plaats vinden.
 • Verdere voorbereiding en administratieve aspecten:
  De maatschappelijk werker en de ouders bereiden samen de start voor en starten, indien nog nodig, de administratieve processen bij de bevoegde instanties. Op het einde hiervan worden de ouders uitgenodigd voor de ondertekening van de overeenkomsten.
 • Inschrijven in de school:

  In principe is er geïntegreerde samenwerking met het MFC.
  Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 kan vanaf vrijdag 10 maart 2017 om 9u.
  Voor het schooljaar 2017-2018 wordt de volgende capaciteit vastgelegd:
  BuBaO 20 kleuters en 50 lager onderwijs.
  BuSO 50 leerlingen