Lager onderwijs

We onderscheiden 3 evenwaardige soorten werking, die afgestemd zijn op de noden van de leerling.

 

Ervaringsgerichte werking: we vertrekken vanuit inhouden die nauw aansluiten bij het eigen ‘ik’ van de leerling. De klemtoon

ligt op het beleven en ervaren, het zintuiglijk waarnemen, het scheppen van sfeer en het bieden van veiligheid.

 

Functioneelgerichte werking: we gaan uit van het eigen ‘ik’ en willen die leefwereld verruimen. Schoolse vaardigheden worden

ingeoefend en onmiddellijk vertaald naar het dagelijkse leven. De klemtoon ligt op zelfredzaamheid.

 

Leergerichte werking: we werken vanuit een klasprogramma met specifieke leerdoelen, o.a. systematisch taal- en rekenonderwijs

en algemene sociale vorming, het verruimen van de interessewereldnaar algemeen maatschappelijke thema’s. De klemtoon

ligt op zelfstandigheid en probleemoplossende vaardigheden.