Voorstelling BuBaO Ten Dries

BuBaO Ten Dries is een gesubsidieerde vrije school voor buitengewoon basisonderwijs van het type 4, d.w.z. voor motorisch en meervoudig gehandicapte meisjes en jongens van 2,5 tot 14 jaar. 

BuBaO Ten Dries streeft ernaar om elke leerling een geïndividualiseerd en geïntegreerd programma aan te bieden en hen te begeleiden tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid. 
Er worden wekelijks 28 lestijden van 50 minuten ingericht. 
Twee van deze lestijden worden besteed aan levensbeschouwing (godsdienst of niet-confessionele zedenleer).

 

In het pedagogisch project van de school leggen we onze visie op onderwijs en opvoeding uit. 

 

Daarnaast staat er ook belangrijke info in het schoolreglement.

 

Bijlagen bij het schoolreglement:

[filetree dir="Public_Files/School/schoolreglement" sortorder="asc" absolute="false"]

 

Algemene folder van Ten Dries