Outreach

Wat is Outreach?

Outreach is de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van een persoon met een beperking.

We bieden 2 modules aan :

 • Info en advies: thematisch, met een maximum van 3 sessies per thema
 • Coaching: een proces op gang brengen dat gericht is op het ontwikkelen en versterken van handicapspecifieke competenties. Dit loopt over een langere periode.

Ten Dries participeert in het samenwerkingsverband De Deining.

Voor wie?

Alle personen die mensen met een beperking ondersteunen, zowel mantelzorgers, vrijwilligers als professionelen in de reguliere zorg.

Doel

 • de kennis en de vaardigheden uit te breiden
 • de draagkracht en motivatie van de ondersteuner te versterken
 • de inclusie te bevorderen

Aanbod

Kennisdelen rond motorische beperking

 • Motorische beperking en aanverwante stoornissen
 • Cerebrale Visuele Inperking of CVI
 • Developmental Coordination Disorder of DCD

Therapeutische ondersteuning

Informatie en advies of coaching rond…

 • Therapie bij kinderen/jongeren/adolescenten met een motorische beperking
 • Ademhalingstherapie
 • Heffen en tillen / handeling
 • Hulpmiddelen
 • Ondersteunde communicatie
 • SMOG 
  • Visie rond het werken met SMOG
  • Basiscursus SMOG
 • Eet- en drinkbegeleiding (EDB)
 • Werken met visualisaties
 • Spelontwikkeling, aanbieden van aangepast materiaal

Sociaal / pedagogische ondersteuning

 • Informatie en advies of coaching rond…
 • Relaties, Seksualiteit en Weerbaarheid (RSW)
  • Visie op het werken met RSW bij personen met een beperking
  • Hoe concreet werken met individuele personen en klasgroepen
 • Hoe werken aan de toekomst met jongvolwassenen?
 • Omgang met gezinnen van een persoon met een beperking

Werkwijze

Jullie kunnen zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Jullie kunnen dit mailen naar maatschappelijkwerk@tendries.be of opsturen naar MFC Ten Dries, Poedendries…

 

Voor meer informatie: je kan hier onze folder downloaden

 

Documenten: