Outreach is de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van een persoon met een beperking.

Het MFC Ten Dries biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan personen met (een vermoeden van) een motorische beperking, ook aan personen die geen school lopen in ons buitengewoon onderwijs Ten Dries te Landegem.

Abonneren op ambulante