Outreach aanmeldingsformulier

Tags:

Outreach is de overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van een persoon met een beperking.

Abonneren op outreach