Voorstelling MFC Ten Dries

 

Het MFC zorgt tijdens en na de schooluren voor medische, paramedische, sociale en pedagogische ondersteuning in dagopvang en/of verblijf (nacht).  

 

In overleg met de ouders en het kind, jongere of adolescent stippelen we een individueel traject uit. Op basis van de ondersteuningsvraag voorzien we kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, pedagogische en medische begeleiding. We beschikken over een therapiebad en kunnen beroep doen op de manege Dennenhof voor therapeutisch paardrijden.

 

We bieden een waaier van opvang- en begeleidingsvormen: begeleiding in de eigen omgeving, logeren,  kortverblijf,  deeltijdse en voltijdse dagopvang en/of verblijf (nacht). Het MFC is het ganse jaar open (24u/24u, 365d) en organiseert weekend- en vakantiewerking.

 

We hebben een leefgroepwerking voor peuters, kleuters, jongeren, adolescenten en jongvolwassenen. We beschikken ook over een huis in de rij in Bellem (Huize Emmanuel), waar een tiental adolescenten na de schooluren verblijven.

 

Via onze ambulante of mobiele werking stellen we onze deskundigheid ook ter beschikking van kinderen/adolescenten die onderwijs volgen in een gewone school. Zij kunnen advies, begeleiding en training krijgen in de eigen omgeving of op de terreinen van Ten Dries bv. leren zwemmen of fietsen, advies in verband met aangepast materiaal …

 

Een belangrijke beleidskeuze van Ten Dries is dat BuO en MFC nauw samenwerken. Het beleid en de dagelijkse werking komen tot stand via interdisciplinair overleg en samenwerking in klas en leefgroep.

 

Algemene folder van Ten Dries