Skip to main content

Aanbod voor professionals

Outreach en vorming

Ten Dries deelt graag haar kennis en expertise met anderen die zorg dragen voor personen met een motorische en/of meervoudige beperking. Ben je ouder, familielid, vrijwilliger of professional? Dankzij ons outreachaanbod en onze vormingen helpen we jou verder op weg. Wij bieden outreach & vorming aan op maat over diverse onderwerpen voor ouders, familieleden, vrijwilligers of professionals die zorg dragen voor personen met een motorische en/of meervoudige beperking.

Outreach = handicapspecifieke kennis overdragen naar een groep van min. 3 begeleiders.
Vorming = informatie-overdracht rond een algemeen thema voor een ruimere groep.

Therapeutische ondersteuning

 • Heffen en tillen, handling
 • Hulpmiddelen
 • Ademhalingstherapie
 • Ondersteunde communicatie
 • Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG)
 • Eet- en drinkbegeleiding
 • Werken met visualisaties
 • Spelontwikkeling
 • Werken met Sprint: hulpprogramma bij lees-, schrijf- en spellingproblemen

Kennis over beperkingen

 • Motorische beperkingen
 • Omgaan met leerproblemen, epilepsie, autismespectrumstoornis (ASS), developmental coordination disorder (DCD), zindelijkheid, centrale visuele inperking (CVI)

Sociaal-pedagogische ondersteuning

 • Relaties, seksualiteit en weerbaarheid
 • Werken aan de toekomst
 • Omgaan met de naasten van een persoon met een beperking
 • Concreet werken met individuele personen en klasgroepen
 • Kwaliteitsbeleid implementeren rond verpleegkundige handelingen in de voorziening

Kostprijs

 • Outreach = gratis (gefinancierd door de overheid)
 • Vorming = 70 euro/uur/spreker (+ verplaatsingskosten)

Meer info

Contacteer maatschappelijkwerk@tendries.be of T 09/371 60 66.