Skip to main content

Wie zoeken we?

Een begeleider A1 of A2:

  • met belangstelling voor en eventuele ervaring met onze doelgroep 
  • die zich graag wil engageren in de Tobiaswerking in Ten Dries: een basale werking voor een groep van 7 kleuters/jongeren, gedragen door een interdisciplinair team. Buiten de schooluren draagt de begeleider mee zorg voor de kleuterwerking. 
  • die verzorgende taken als een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk aanvaardt en die bereid is om welbepaalde verpleegkundige handelingen aan te leren en uit te voeren, onder supervisie van de verpleegkundigen. 

Wat bieden we?

We bieden een tewerkstelling op een warme werkplek met een hart voor kinderen met een beperking en voor medewerkers, met kansen om jezelf te ontwikkelen.

  • Contract: een arbeidsovereenkomst van 32 u/week tot en met 31/8/2024, met een zo spoedig mogelijke indiensttreding.  
  • Uurrooster: er wordt gewerkt volgens een vast uurrooster ten vroegste te beginnen om 8 u. en ten laatste eindigend om 18 u. In vakantieweken zijn vroeg- en of laatdiensten wél mogelijk. Er is geen weekendwerk. 
  • Loon: volgens het diploma opvoeder A1 of A2, op basis van de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en volgens relevante anciënniteit. 
  • Vorming en opleiding: we bieden een veelzijdige basisopleiding aan nieuwe medewerkers en kansen om jezelf te blijven ontwikkelen in functie van je opdracht in Ten Dries 
  • Extra: een aantrekkelijke fietsvergoeding, een gratis treinabonnement of een tussenkomst voor verplaatsing met de wagen, gezond middagmalen aan een kleine prijs, een gunstige interne en sectorale verlofregeling. 

Heb je interesse?

Vragen over deze vacature? Neem gerust contact op met Hanna Van Coster, clustercoach, via het algemene telefoonnummer 09/371.60.66.

We ontvangen heel graag je brief en CV naar tendries@tendries.be t.a.v. Rianne Welvaarts, directeur, ten laatste op 7 maart. 

Selectiegesprekken zijn gepland op in de week van 11 maart, op uitnodiging. 

 

Volg Ten Dries op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures.

Word vrijwilliger in Ten Dries.