Skip to main content

Dag van de Zorg

Logo Ten Dries Landegem

Wie zijn we

Op de campus van Ten Dries in Deinze (Landegem) kun je terecht voor onderwijs type 4, begeleiding en therapie voor kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking. Onze kernwaarden zijn hartelijkheid, innovatie, professionaliteit en flexibiliteit.

Ten Dries is een warme plek in een groene en rustige omgeving waar een honderdtal kleuters, jongeren en adolescenten zich thuis voelen. Ten Dries kent een sterk geïntegreerde werking van twee type-4-scholen (BuBaO en BuSO) en een multifunctioneel centrum (MFC).

Vanuit de vragen van het kind stellen we met de ouders een handelingsplan op dat we doorheen samenwerking en afstemming van onderwijs, leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie realiseren. Op die manier kunnen de kleuters, jongeren en adolescenten zich maximaal ontplooien. Ook voor ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en begeleiding. Vanuit de scholen en het MFC bieden we ook ondersteuning en ambulante en mobiele begeleiding aan voor minderjarigen die naar de gewone school gaan.

Ten Dries in een notendop…

 • Kleinschalige voorziening met een 100-tal leerlingen
 • In een groene en rustige omgeving
 • Multifunctioneel centrum (MFC)
 • Kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • Geïntegreerde werking tussen therapeuten, begeleiders, medisch personeel en leerkrachten
 • Therapiebad met verstelbare bodem
 • Manege en hippotherapie
 • Vernieuwende toekomstwerking voor +18j leerlingen
 • Avond-, nacht-, vakantie- en weekendopvang
 • Gratis busvervoer voor rechthebbende leerlingen
 • Aanbod ook buiten de campus: vorming en ondersteuning thuis of op school

Geschiedenis

De geschiedenis van Ten Dries start op 15 oktober 1955 in het kasteeltje in de Poeldendries in Landegem. Een jaar voordien was de vzw Revalidatiecentrum voor Spastische Kinderen opgericht. Ouders vonden geen passende opvang en begeleiding voor hun zoon met hersenbeschadiging. Ze wilden samen met Remi De Paepe en enkele vrienden een kleinschalige voorziening in het leven roepen met deskundige personeelsleden voor de begeleiding en behandeling van kinderen met hersenbeschadiging. De stichters van deze vzw waren: Gustave Gabriël (oud-senator), Antoine Hoorens (arts), Jules Decoodt (verzekeringsmakelaar), Remi De Paepe (maatschappelijk werker), Robert Soetaert (rechter) en Henri Ballinckx (bediende). Sommigen onder hen – waaronder Remi De Paepe – behoorden eveneens tot de grondleggers van de andere vzw’s. De eerste directeur was mevrouw Janine De Brabandere-Haerssens.

Begin de jaren tachtig werd de naam veranderd in Medisch Pedagogisch Instituut Ten Dries. Oudere personeelsleden spreken nog vaak over «’t Centrum ». Het eerste kind met hersenverlamming volgde les in de dorpsschool van Landegem. Naarmate er meer kinderen kwamen die niet in staat waren gewoon onderwijs te volgen, ontstond de noodzaak aan aangepast onderwijs. Om die reden werd in september 1957 een nieuwe vzw opgericht onder de naam Aanneembare Bewaarschool voor Spastische Kinderen, inmiddels geëvolueerd naar School voor Buitengewoon Onderwijs Ten Dries.

Uitbreiding doorheen de jaren…

Germain De Brabandere (echtgenoot van Janine Haerssens) was de eerste bezigheidstherapeut. Hij was zeer creatief en handig in het vervaardigen van aangepaste toestellen die de kinderen meer zelfstandig maakten of die hun spastische spieren oefenden. Omdat nood aan aangepast materiaal groeide, ontstond in 1961 de derde vzw: Didactische Centrale voor Motorisch Gestoorden, nu bekend onder de naam Hulpmiddelencentrale Projects. Later ontstonden – telkens vanuit nieuwe noden – nieuwe vzw’s: Beschutte Werkplaats voor Hersenverlamden (1966), nu bekend onder de naam Maatwerkbedrijf Nevelland, vzw Revalidatiestichting Angèle Verburght (1969), nu vzw A. Verburght, die aan volwassen personen met hersenbeschadiging een eigen leefruimte /studio biedt en vzw Manege Dennenhof (1976) voor hippotherapie.

Het toenmalig MPI Ten Dries kocht in 1974 een huis in Bellem voor de oudste adolescenten. Dit huis vormt een goede tussenstap tussen de toch wat beschermende omgeving van de voorziening en de woonvormen na 21 jaar. Op die manier werken we aan decentralisatie van de voorziening en aan integratie van onze bewoners. In de loop van de daaropvolgende decennia werden verschillende bouw- en renovatiewerken uitgevoerd, waaronder de bouw van een therapiebad. In 2014 veranderde de naam naar Multifunctioneel Centrum Ten Dries of MFC Ten Dries n.a.v. veranderde regelgeving.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de linken naar de laatste zes jaarverslagen.