Skip to main content

Beste ouder(s),

Het volgende Ouderplatform gaat door op maandag 29 april van 20 u. tot 22 u.

Er staan verschillende thema’s op de agenda waarover we uw mening graag horen.

We doen graag een warme oproep aan alle ouders om aan te sluiten.

We vinden het belangrijk dat we met u als ouder in gesprek gaan over onze dagdagelijkse werking en beleid naar de toekomst toe.

We laten het aan u of we deze avond digitaal, fysiek of hybride zullen organiseren. Onderstaand kunt u uw aanwezigheid bevestigen alsook uw voorkeur voor de vorm van de afspraak.

Ook geeft het formulier ruimte om punten in te brengen en eventuele opmerkingen te delen.

De volgende punten staan al op de agenda:

  1. Opvolging en goedkeuring van het vorig verslag
  2. Aanpassingen in ons kwaliteitsbeleid zoals opgelegd in het hernieuwde Besluit Vlaamse Regering (BVR).
  3. Bevraging peter/meterschap: hoe gaan we hiermee verder? (zie volgende pagina)
  4. Toelichting bij verkregen subsidies omgevingsaanleg klimaatgezonde speelplaats en groen nieuwbouw
  5. Update nieuwbouw
  6. Vakantiewerking
  7. Varia (vragen en thema’s ingebracht door de ouders)

We hopen u te mogen verwelkomen !

Met vriendelijke groeten,

Rianne Welvaarts

Directeur MFC Ten Dries

rianne.welvaarts@tendries.be

Leen Backaert

Voorzitter Ouderplatform

leenbackaert@hotmail.com

Bij agendapunt peter- en meterschap

Vanuit een vorig Ouderplatform is het idee van peter-en meterschap ontstaan. Het oorspronkelijk idee was om één ouder te koppelen aan een andere ouder. Een ouder waarbij je terecht kan met vragen: vragen rond verschillende thema’s, bezorgdheden,… Een ouder om laagdrempelig ervaringen mee te delen vanuit hun persoonlijke ondervindingen.

We willen benadrukken dat dit niet gaat over georganiseerde initiatieven door Ten Dries, zoals bijvoorbeeld clusteravonden, themabespreking, vormingsavonden voor ouders,…

We bedoelen eerder vrijblijvende contacten tussen ouders onderling zonder aanwezigheid van medewerkers uit Ten Dries.

Graag willen we van u vernemen of u dit initiatief waardevol vindt.

We hopen hiermee tegemoet te komen aan eventuele noden en bedanken jullie alvast voor jullie waardevolle input.
https://forms.office.com/e/Nb4xa8L59q

 

Schrijf u hier in:

Uitnodiging ouderplatform

Uitnodiging voor het ouderplatform van maandag 29 april 2024 van 20u-22u.

Gelieve uw deelname op voorhand te bevestigen via onderstaande:

Op verzoek kunnen wij u op voorhand (het) verslag(en) van het ouderplatform bezorgen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes bij Ten Dries, volg ons dan zeker op facebook: https://www.facebook.com/TenDries.Landegem